Váš jednorázový dar zmůže mnoho. Vaše pravidelná podpora může změnit svět. Zažijte skutečný vztah s dobročinnou organizací. Darování je více, než zasílání příspěvků. Darování je především projevem dobré vůle a důvěry, která si zaslouží být více než jednorázová!

Chci se stát pravidelným dárcem

Hlavní mediální partner:
logo České televize

Proč darovat pravidelně?

Každý dar je cenný! Jednorázový i pravidelný. V čem spočívají hlavní výhody pravidelného daru?

Dar dostane přímo obdarovaná organizace

Trvalý příkaz nebo inkaso jsou bezhotovostní operace. To značně zvyšuje možnost kontroly - kdykoli můžete snadno ověřit, že účet příjemce je opravdu bankovním účtem dané organizace.

Víte, co se s darem děje.

Nejste pouze anonymní částkou na sbírkovém účtu, ale stáváte se skutečným dárcem. Vámi vybraná organizace vás zná, za dar vám poděkuje a informuje vás o jeho využití.

Darování bezpečně pod kontrolou.

Trvalý příkaz i inkaso vždy vidíte ve svém internetovém bankovnictví a můžete je plně spravovat. Ztratí-li organizace vaši důvěru, můžete darování kdykoli zrušit. Získává si organizace vaše sympatie stále více? Můžete dar kdykoli zvýšit!

Zajišťuje organizaci skutečnou stabilitu.

Stovky a u některých organizací i tisíce pravidelných dárců - to je významná nejenom finanční, ale i morální podpora.

Tip: Věděli jste, že členové koalice Za snadné dárcovství jsou díky přísnému etickému kodexu povinni informovat vás o využití daru? Zasílání výroční zprávy je tak samozřejmostí. Podívejte se níže na členské organizace.

Jak darovat pravidelně?

Běžný je dar formou drobné měsíční platby. Nejsnazší je založení trvalého příkazu, nebo souhlas k inkasu. Významné neziskové organizace většinou umožňují registrovat se k pravidelnému dárcovství přímo na svých webových stránkách.

Koalice Za snadné dárcovství sdružuje přes 20 prověřených organizací, které se společně zavázaly k dodržování přísného etického kodexu. Vyberte si mezi nimi tu, kterou chcete podporovat pravidelně.

Klikněte na organizaci, která je vašemu srdci blízká. Zobrazí se vám informace, proč a jak pravidelný dar zavést:

Kontakty

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro nestátní neziskové organizace.